Ir directamente al recurso

Laudemus Virginem - Edat Mitjana

Cànon medieval amb acompanyament instrumental.

Esta secuencia contiene:

 • De 1 a 3 horas

 • 4 actividades

 • 4 recursos

 • Idioma:

  • Castellano

Secuencia didáctica

Objetivos

 • Comunicar, expressar-se i gaudir a través de la música i la dansa.
 • Escoltar comprensivament, conèixer i valorar músiques diverses.
 • Participar activament i de forma cooperativa.
 • Conèixer i aplicar recursos tecnològics.
 • Cercar, comprendre i valorar informació de fonts diverses.
 • Prendre consciència de la dimensió social i cultural de la música.
 • Comunicar i argumentar coneixements i opinions (vocabulari específic).

Criterios de evaluación

 • Interpretar en grup cançons, peces instrumentals, coreografies i danses (tècniques bàsiques).
 • Reconèixer auditivament elements treballats i un repertori musical divers.
 • Participar activament i de forma cooperativa, assumint diversos rols i responsabilitats.
 • Utilitzar autònomament recursos tecnològics.
 • Llegir diversos tipus de partitures com a suport.
 • Identificar, comprendre i reflexionar sobre usos i funcions socials i culturals de la música.
 • Comunicar coneixements, judicis de valor i opinions de forma crítica i raonada (vocabulari específic).

Cursos y asignaturas

 • 5 años:
  • Biología
  • Sociología
 • 6 años:
  • Arte
  • Lengua extranjera
 • 7 años:
  • Arte
  • Lengua extranjera
 • 8 años:
  • Arte
 • 12 años:
  • Cultura clásica
  • Historia
  • Geografía
  • Educación en valores
 • 13 años:
  • Religión
  • Cultura clásica
  • Historia
  • Matemáticas
  • Geografía
  • Educación en valores
  • Música
 • 14 años:
  • Matemáticas
  • Cultura clásica
  • Geografía
  • Educación en valores
  • Música
  • Religión
  • Historia
 • 15 años:
  • Educación en valores
  • Música
  • Lengua extranjera
  • Religión
  • Cultura clásica
  • Historia
 • 16 años:
  • Lengua extranjera
  • Religión
  • Cultura clásica
  • Educación en valores
  • Historia
  • Música
Mensaje
Para:
Asunto: